Guatamala --- Sinds 2007 zet Tessa de Goede, met haar Stichting TessUnlimited, zich in voor schisiskinderen en hun ouders in Guatemala. Zij zorgen voor opvang en medische zorg voor de vaak zwaar ondervoede schisiskinderen. Van de ontvangen donaties laat zij de kinderen door een Amerikaans team van artsen en verpleegkundigen opereren. Voorafgaand aan de operaties worden de ouders en kinderen opgevangen in een tehuis. Hier streeft Tessa ernaar dat de kinderen weer in een gezonde algehelde toestand komen, zodat zij de operaties conditioneel aankunnen. Dit gebeurd middels het "melkproject". Naast de zorg voor schisiskinderen en hun ouders zet zij zich ook in voor de lokale bevolking. Zij organiseert kooklessen en Engels taalvaardigheid voor de kinderen uit de regio. Stichting Baby Hope ondersteunt Tessa onder andere met speciale (Haber-) manspenen, ookwel Specialneed-Feeder en andere merken flessen en spenen. Meer weten over Tessa: www.tessunlimited.nl.

Suriname --- Annèt van Londen zet zich al tien jaar in voor het Diakonessenhuis in Paramaribo. Naast het feit, dat zij de handen uit de mouwen steekt als verpleegkundige op de afdeling Verloskunde-Neonatologie, verzorgt zij lessen voor haar Surinaamse collega's. De schaarste aan materialen en krappe budgetten maakten, dat zij - gesteund door echtgenoot Kees - van begin af aan bruikbare materialen inzamelde. Begin 2006 maakten zij kennis met de kraampakketspullen van de Stichting Baby Hope en nu krijgen zij van een zestal inzamelpunten verbandmateriaal en diverse andere bruikbare goederen aangeleverd. Ruwweg 2/3 van het kraammateriaal gaat naar het "Diak"; een kwart is voor 's Lands Hospitaal (eveneens in Paramaribo), terwijl 10% via de Stichting Zorg samen voor Suriname bij binnenlandse poliklinieken wordt afgegeven. Met deze Stichting zijn zij heel gelukkig, omdat zij alle materialen met hun containers mogen sturen. Dan weten ze zeker dat de goederen aankomen en niet "verloren" gaan. De "overige materialen" worden verdeeld al naar gelang de soort: speciale verbandmiddelen voor het Revalidatiecentrum; snelverband, pleisters, e.a. voor scholen; maandverband voor jongedames in het kinderhuis; babyspullen voor arme moeders. En niet te vergeten: borstvoedingsprodukten. Van begin af aan heeft Annèt zich - ook lactiekundige zijnd - ingezet voor borstvoeding. In 2006 heeft zij bij alle vijf Surinaamse ziekenhuizen elektrische borstkolfpompen geïntroduceerd. Gevolg is wel, dat vanuit Nederland voor de accessoires moet worden gezorgd. De verdeling hiervan gebeurt door Stichting Borstvoeding Suriname (Stibosu). Bijzondere goederen/giften van Baby Hope worden in overleg geschonken: geldelijke bijdragen voor een vacuümpomp en flowmeters (Diak.), twintig babyweegschalen voor binnenlandse poli's, een partij urologisch materiaal voor AZP en veel kolfaccessoires voor/via Stibosu.

Uit een verslag van Annèt: "Vrijdag ben ik alle goederen uit de zeecontainer gaan halen bij de loods waar deze opgeslagen lagen. We gingen met de ambulance (ja die kun je voor meer zaken gebruiken, ook om personeel naar het busstation te brengen bijvoorbeeld) en een collega ging mee om te helpen. De ambulance kon nog net dicht. Alles naar de kamer van de verpleegkundig directeur gebracht met een rolstoel omdat de brancard gebruikt werd om het puin van het dak weg te brengen. Toen ik dinsdag op de afdeling kwam, heerste er een ware euforie. Wat was men blij met al de spullen van Baby Hope! De directeur had twee dozen met onderleggers gevuld en de rest in een kast opgesloten. 'Anders wordt er niet zuinig genoeg mee omgegaan'. Jullie zien, dat alles wat verstuurd wordt, direct daar komt waar het nodig is. Wij hopen nog jaren met Stichting Baby Hope te mogen samenwerken, vooral omdat wij persoonlijk ondervinden hoe het kraammateriaal op prijs wordt gesteld, zowel in de ziekenhuizen als in het binnenland."


Volle auto

De medische post

Vacuumpop

Wil je de belevenissen van Annèt volgen? Ga dan naar aloparamaribo.waarbenjij.nu.

Ook Stichting de Poorters van Naarden zorgt dat er kraammaterialen in Suriname terecht komen. Op jaarbasis verdelen zij 200 zakken kraammaterialen over diverse landen in de wereld. Meer weten? Kijk op www.depoortersvannaarden.nl.