India --- Sinds oktober 2010 ondersteunt Baby Hope het St. Thomas Hospital in Madres. De oprichtster van onder andere dit ziekenhuis is Zuster Rexline. Drie enthousiaste Nederlanders die in India kennismaakte met Zuster Rexline hebben een stichting opgericht, te weten "The Trying Dutchmen". Deze stichting heeft als doelstelling om Zuster Rexline en andere projecten in minder ontwikkelde landen financiele ondersteuning te bieden. Zij bewerkstelligen dit voornamelijk door beroep te doen op de brede kennissenkring van Zuster Rexline, wanneer er medisch ondersteunend materiaal en/of een goederentransport wenselijk is. De achterban wordt op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief. Meer informatie: www.yaluva-india.nl.