Stichting Baby Hope zamelde reeds materialen in voor diverse projecten in verschillende Afrikaanse landen:

Benin --- Baby Hope is gestart in 2003 met het toesturen van kraammaterialen naar Benin. Er werden vele duizenden vrouwen geholpen met materialen bij de bevalling. De materialen gingen naar het Centre de Santé in Boukombé. Inmiddels is Stichting Aktie Benin zover dat ze het transport van materialen hebben kunnen afbouwen, op zo'n manier dat de kliniek zichzelf kan onderhouden. Er is een speciaal fonds opgericht voor keizersneden, welke aangeschreven word op het moment dat een bevalling niet in de kliniek in Boukombé kan plaatsvinden. Zonder geld in dit fonds, kunnen ze geen vrouwen doorsturen naar het grote ziekenhuis verderop. Wilt u meer weten? Kijk op www.aktiebenin.nl.

Gambia --- Kraammaterialen van Stichting Baby Hope vonden in Gambia onder andere hun weg naar het eiland Jinack. Hier is een ziekenhuis gebouwd met hulp van de Stichting 2BaB Foundation. De Nederlandse oprichter Gerd Hoffmann kwam hier in 2006 toevalligerwijs terecht. Hoffmann besluit ter plekke iets te doen aan de trieste situatie die hij aantrof en met behulp van vrienden, vele donateurs en sponsoren heeft hij het nieuwe ziekenhuis, inclusief personeel, kunnen realiseren. Een flink aantal keer zijn er kraammaterialen naar dit project in Gambia verstuurd. Meer weten? Kijk op www.2bab.org.

In Berending in Gambia heeft Stichting Kinderhulp Gambia een kleine kliniek kunnen bouwen. Via Baby Hope zijn daar materialen naar toe gegaan. Voor korte tijd zijn er vervolgens materialen naar deze kliniek vervoerd via Stichting Gambia Team NL. Inmiddels is de bevoorrading van deze kliniek overgenomen door Stichting Gambia Team NL. Hiervoor nemen ze in Nederland initiatieven om geld in te zamelen en de kliniek te ondersteunen. Op onregelmatige basis gaan er materialen van Baby Hope naar het project van Ite.  Meer informatie op www.gambiateam.nl.

Ghana --- In Ghana werkte Stichting Baby Hope samen met Joop Knol, een Nederlander die 50 jaar in Ghana woonde. Onder leiding van deze inspirerende man heeft Adawso een kraamkliniek gekregen, lange tijd voorzien van materialen door Stichting Baby Hope. In 2009 is de heer Knol overleden. In de laatste jaren van zijn leven is hij druk bezig geweest om alles zo te organiseren dat ook na zijn heengaan de projecten voorgezet konden worden. De gerealiseerde kraamklinieken worden nog steeds bezocht en onderhouden. En er wordt goed gebruik gemaakt van de faciliteiten. Voor meer informatie: HollandGhana foundation

Birma --- In 2009 en 2010 ondersteunde Babyhope een project in Birma, dat van Marcus en Machteld Rijken (tropenartsen). Ze werkten bij de SMRU, een organisatie die naast medische zorg ook wetenschappelijk onderzoek doet. Er zijn nu drie ziekenhuisjes met een verloskamer. Elk jaar zijn er ruim 1500 bevallingen. De klinieken draaien nog steeds op volle toeren. Meer weten? Kijk op www.malariadokters.com.

Malawi --- Wil Winkelman zette zich sinds 2007 met hart en ziel in voor de arme medemens in Malawi. Samen met zijn vrouw bezocht hij dit mooie land met grote regelmaat. Door problemen in zijn gezondheid heeft hij zijn plannen echter moeten aanpassen. Er is heel veel materiaal van Baby Hope naar Malawi verscheept maar inmiddels dus helaas gestopt. Het ondersteunen van schoolgaande kinderen en de hospitals gaat echter onverminderd door. Voor meer informatie: www.malawisms.nl

Oeganda --- Stichting Egoli Africa werkt al een aantal jaar in Oost Oeganda. Egoli Africa zet inkomens genererende projecten en trainingsprogramma/s op in de gebieden gezondheid, onderwijs, landbouw en empowerment. Er zijn in het verleden een paar grote transporten met kraammaterialen opgezet richting Oeganda. Momenteel ligt de focus op het genereren van opleidingen en werkgelegenheid. Meer informatie: www.egoliafrica.org.

Tanzania --- In Tanzania ondersteunde Baby Hope de Stichting Urology For All (STUFA), in 2000 opgericht met als primair doel het helpen ontwikkelen van het urologische vakgebied in Oost Afrika. Het aantal werkzame urologen in Afrika is namelijk zeer klein. STUFA heeft zich tot doel gesteld artsen en urologen te ondersteunen. Deze ondersteuning werd mogelijk gemaakt door het gebruik van diverse middelen, zoals financiële hulp, het creëren van opleidingsplaatsen en het ontwikkelen van verpleegkundige kennis en het leveren van medische materialen en goederen. Dit laatste is inmiddels gestopt. Het Kilimanjaro Christian Medical Center in Moshi Tanzania heeft vele materialen gekregen via Rick en Jikke Schaafstra. De STUFA is inmiddels opgeheven door gebrek aan sponsoring voor het versturen van de materialen.